AB ve ABD Arasındaki Transatlantik Ticaret ve Yatırım Anlaşması (TTIP - Transatlantic Trade and Investment Partnershıp) ve Türkiye’ye Muhtemel Etkileri

Uğur ÖZGÖKER, Yusuf İNAMOĞLU

Öz

Dünya ekonominin yüzde 45’inden fazlasına karşılık gelen ABD ve AB ekonomileri, başlatılan Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTIP) müzakereleri ile taraflara geniş bir serbest ticaret alanı oluşturmanın çok ötesinde önümüzdeki dönemde ticaretin, hizmetlerin ve kamu alımlarının serbestleştirilmesini ve yatırımların korunmasını içeren yılda yaklaşık 1 trilyon dolarlık mal ve hizmet ticaretini ilgilendiren kapsamlı bir ticaret anlaşmasını müzakere etmeye başlayacaktır. Bu antlaşma ile bir serbest ticaret alanı oluşturmanın çok ötesinde küresel ticaret norm ve kuralları yeniden belirlenmeye başlayacaktır.

Türkiye ekonomisi de gerek AB adayı ülke olarak gerek ABD ile ilişkisi çerçevesinde Transatlantik dünyası ile derin bir ilişkiye sahip olduğu için bu yeni norm ve kurallardan geniş ölçüde etkilenebilecektir. TTIP, AB ile mevcut Gümrük Birliği sonrasında, Türk ekonomisinin yeniden dönüşümü ve küresel ekonomiye entegre olması için yeni ve zorlu bir süreçtir. AB ile ABD arasında başlayacak STA müzakerelerinin taraflara ve özellikle de Türkiye’ye etkilerinin neler olabileceği ve bu çerçevede yapılması gerekenler çalışmanın ana amacını oluşturmaktadır.


Anahtar Kelimeler

Serbest Ticaret Anlaşması (STA); Transatlantik İlişkileri; TTIP; Küresel Ticaret Sistemi; Türkiye-ABD İlişkileri; Gümrük Birliği

Tam Metin:

PDF

Referanslar

 1. AB Ticaret Genel Müdürlüğü. (Temmuz 2013). “Trade negotiations step by step”, Adım Adım Ticaret Müzakereleri. Brüksel: Avrupa Birliği Komisyonu.
 2. Akman, D. M. (2013). AB-ABD Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTIP) ve Türkiye. Tepav.
 3. Çelebi, I.2013. ABD ve AB’nin Yeni Ekonomik İşbirliği Stratejileri ve Türkiye’ye Etkileri. Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü Yayını (2), ss.217229; http://dosya.marmara.edu.tr/avrupa/MJES/2013%20No2/mjes_21_2.pdf#pa
 4. Çolpan, N. E. (2007). Gümrük Birliği Sonrası Türkiye’nin Batı. Ege Akademik Bakış Dergisi, 239-250.
 5. DG European Commission. (2013). Impact Assessment Report on the future of EU-US trade relations.Strasbourg: European Commission.
 6. ECORYS, Non-Tariff Mesaures in EU-US Trade and Investment-An Economic Analysis, 2009.
 7. Ekonomi Bakanlığı. (2013, 06 10). Serbest Ticaret Anlaşmaları, Ekonomi Bakanlığı. 07 12, 2013 tarihinde www.ekonomi.gov.tr: http://www.ekonomi.gov.tr/sta/index.cfm adresinden alındı).
 8. Felbermayr, G. vd., Dimensions and Effects of a Transatlantic free Trade Agreement Between The EU and US, Ifo Institute, 2013.
 9. Felbermayr, G., B. Heid ve S. Lehwald, Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP): Who benefits from a trade deal?, Bertelsmann Stiftung-Global economic Dynamics, 2013.
 10. Güneş Didem, Merve Mavuş ve Arif Oduncu: TCMB Ekonomi Notları, AB-ABD Serbest Ticaret Anlaşması ve Türkiye Üzerine Etkileri, Sayı:2013-30/26 Kasım 2013, sayfa 2.
 11. Ifo Institute (Felbermayr vd.), Dimensions and Effects of a Transatlantic free Trade Agreement Between The EU and US, 2013.
 12. İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği. (2010). STA Kılavuzu. İstanbul: İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği.
 13. Mercan, S. (2013). Yeniden Gümrük Birliği Meselesi. Ankara: Yirmi Birinci Yüzyıl Türkiye Enstitüsü.
 14. Özsoğuk Adil (2015): İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği ABD AB Transatlantik Ticaret ve Yatırım Anlaşması ( TTIP ) Türkiye açısından ‘Bir Amerikan Rüyası’mı?: http://www.igmd.org/koseyazilari/49011-abd-ab-transatlantik-ticaret-ve-yat%C4%B1r%C4%B1m-anla%C5%9Fmas%C4%B1-(-ttip-)-t%C3%BCrkiye-a%C3%A7%C4%B1s%C4%B1ndan-%E2%80%98bir-amerikanr%C3%BCyas%C4%B1%E2%80%99-m%C4%B1-%3F.html
 15. Schott, J. J., & Cimino, C. (Mart,2013). Crafting a Transatlantic Trade and Investment Pratnership: What can be done. Washington: Th e Peterson Institute for International Economics.
 16. TOBB. (2013, Ekim). Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Ekonomik Forum: http://haber.tobb.org.tr/ekonomikforum/2013/10/064-069.pdf adresinden alınmıştır.
 17. ÜSTÜN Nazlı (2015); http://www.kto.org.tr/d/file/ab--abd-ticaret-ve-yatirim-anlasmasi-veturkiyeye-etkileri.pdf
 18. World Bank (02.02.2014) World Data Bank http://databank.worldbank.org/data/views/variableselection/selectvariables.aspx?source=world-development-indicators
 19. WTO, World Trade Report 2012: Trade and Public Policies: A Closer Look at Non-Tariff Measures in 21st Century, Temmuz, 2012.
 20. http://stat.wto.org/TariffProfiles/E27_e.htm
 21. http://www.voanews.com/content/eu-envoy-says-us-eu-trade-pact-will-be-gamechanger/1658096.html
 22. http://www.mfa.gov.tr/turkiye-amerika-birlesik-devletleri-siyasi-iliskileri.tr.mfa
 23. http://www.voanews.com/content/eu-envoy-says-us-eu-trade-pact-will-be-gamechanger/1658096.html Ayrıca bu konuda Avrupa Komisyonu Başkanı Barroso’nun da belirttiği üzere ‘bu en önemli iki ekonomik güç arasındaki gelecekte oluşacak ilişki oyunun kurallarını değiştirir türden (game changer) olacaktır’,http://europa.eu/rapid/pressrelease_SPEECH-13-121_en.htm (13 Februaury 2013).

Refback'ler

 • Şu halde refbacks yoktur.