Sanal Örgütlerde Örgüt Kültürü

Açelya TELLİ DANIŞMAZ

Öz

Sanal örgütlerin ortaya çıkışı, küreselleşmeyle birlikte bilgi paylaşımının artık sadece fiziksel ortamda değil, aynı anda dünyanın bambaşka yerlerinde sanal ortamda bilgiye erişimin mümkün olabilmesiyle başlamıştır. Öyle ki, bilgi teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ve internetin dünya genelinde hızla yayılmasıyla birlikte; istenilen zamanda, mekânda ve yerde bilgiye ulaşabilmek mümkün hale gelmiştir. Sanal örgütlerin mekân, yer ve zaman esnekliğinin yanı sıra geleneksel örgütlerden ayrışan pek çok yönü bulunmaktadır. Bu farklılıklardan biri de kuşkusuz örgüt kültürüdür. Bu doğrultuda çalışmanın temel amacı sanal örgütlerde örgüt kültürünün ve geleneksel örgütlerden ayrışan yönlerinin ayrıntılı bir biçimde değerlendirilmesidir.


Anahtar Kelimeler

Sanal Örgütler, Kültür, Örgüt Kültürü

Tam Metin:

PDF

Referanslar

 1. Apgar, M. (1999). Alternatif İşyeri, İstanbul: MESS Yayınları.
 2. Akkirman, A. D. (2004). Sanal İşyerinde Örgütsel Davranış, İstanbul: Aktüel Yayınları.
 3. Aktan, C. C. & Vural, İ. Y. (2004). “Yeni Ekonomi”, Mercek, 9(36): 38-55.
 4. Arnison, L. & Miller, P. (2002). “Virtual Teams: A Virtue for the Conventional Team”, Journal of Workplace Learning, 14(4): 166-173.
 5. Atasever, M. (2017). “Sanal Örgütlerde, Örgüt Kültürünü Etkileyen Unsurların, Geleneksel Örgüt Yapısından Farklılıkları ve Sanal Örgütlerde Bir Uygulama”, Doğu Anadolu Sosyal Bilimlerde Eğilimler Dergisi, 1(1): 43-62.
 6. Bozkurt, V. (2000). Enformasyon Toplumu ve Türkiye, İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 7. Byrne, J., Brandth, R. & Port, O. (1993). “The Virtual Cooperation”, Business Week, February 1993:36-40.
 8. Cascio, W. F. (2000). “Managing a virtual workplace”, Academy of Management Executive, 14(3):81-90.
 9. Castells, M. (2000). “Materials for an Explatory Theory of the Network Society”, British Journal ofSociology, 51(19): 5-24.
 10. Clark, K. (1997). “Home is where the work is”, Fortune, November 1997, 24.
 11. Colky, D. L. (2002). “A Critical Examination of the Virtual Organization and The Mutual Dependencies of Trust, Communication and Colaborative Learning”, Doctoral Dissertation, Department of Counseling, Health and Adult Education, Northern Illinois University, Dekota, Illinois.
 12. Crandall, F. & Wallace, M. (1998). Work & Rewards in the Virtual Workplace, New York: AMACOM.
 13. Dawidow, W. H. & Malone, M. S. (1993). The Virtual Corporation, New York: Harper Collins Publishers.
 14. Demirbilek, S. (2007). “Sanal Çalışma Ekseninde Sanal İşgören”, SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 7(13): 69-90.
 15. Fitzpatrick, W. M. & Burke, D. R. (2003). “Competitive Intelligence, Corporate Security and the Virtual Organization”, S.A.M. Advanced Management Journal, 65(3).
 16. Harvey, M., Novicevic, M. M. & Garrison, G. (2004). “Challenges to Staffing Global Virtual Teams”, Human Resources Management Review, 14(3): 275-294.
 17. Helms, M. M. & Raiszadeh, F. M. E. (2002). “Virtual Offices: Understanding and managing what you cannot see”, Work Study, 51(5), ABI/INFORM Global.
 18. Johnson, P., Heimann, V., O’Neil, K. (2001). “The Wonderland’ of Virtual Teams”, Journal of Workplace Learning, 13(1): 24-29.
 19. Kırel, Ç. (2007). “Sanal Örgütlerde Örgütsel Davranışın Geleceği”, Sosyal Bilimler Dergisi, 2007(1):93-110.
 20. Koçel, T. (2001). İşletme Yöneticiliği, 8. Baskı, İstanbul: Beta Yayıncılık.
 21. Lipnack, J. & Stamps, J. (1997). Virtual Teams: Reaching across Space, Time and Organizations with Technology, New York: John Willey and Sons Inc.
 22. Malhotra, Y. (2000). “Knowledge management and virtıal organizations”, Idea Group Inc (IGI), pp.147.
 23. Mills, J.E., Wong-Elison, C., Werner, W., Clay, J.M. (2001). “Employer Liability for Telecommuting Employees”, Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 42(5): 48-59.
 24. Morgan, J. (2015). “How to create a corporate culture when your teams are remote”, Forbes, 31 July 2015, https://www.forbes.com/forbes/welcome/?toURL=https://www.forbes.com/sites/jacobmorgan/2015/07/31/how-to-create-a-corporate-culture-when-your-teams-are-remote/&refURL=&referrer=#14ba7ee27be0 (Erişim Tarihi: 22.02.2018).
 25. Naktiyok, A. (2006). “E-liderlik: E-liderlik Özelliklerinin İncelenmesine Yönetlik Bir Araştırma”, İşletme Fakültesi Dergisi, 7(1): 19-40.
 26. O’Connell, S. E. (1996). “The Virtual Workplace Moves at Warp Speed”, HR Magazine.
 27. O’leary, D. E. ve diğerleri (1997). “Artifical Intelligence and Virtual Organizations”, Association for Computing Machinery, Communications of the ACM, 40(1).
 28. Rosenberg, j. & Schmidt, E. (2016). Google Nasıl Yönetiliyor?, İstanbul: Timaş Yayınları
 29. Tushman, Michael L. & O’Reilly III, Charles A. (1996). “Ambidextrous Organizations: Managing Evolutionary and Revolutionary Change”, California Management Review, Summer 1996, 38(4): 8-30.
 30. Schein, Edgar H. (1990). “Organizational Culture”, American Psychologist, 45: 109-119.
 31. Shermerhorn, J. R. (1999). Management, 6th Edition, New York: John Willey & Sons Inc.
 32. Stanko, T., Gibson, C. (2009). The role of cultural elements in virtual teams, in Cambridge Handbook of Culture, Organizations, and Work, New York: Cambridge University Press.
 33. Şahin, M. D. (2009). “Sanal Örgütlerde Bilgi Paylaşımı ve İnsan Kaynakları Yönetimi Etkileşimi Üzerine Bir Araştırma”, Doktora Tezi, T.C. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya.
 34. Tallyfox (2014). “How virtual teams empower corporate culture?”, 21.11.2014, Tallyfox Social Technologies AG, Zurich, Switzerland, https://www.tallyfox.com/insight/how-virtual-teams-empowercorporate-culture (Erişim Tarihi: 22.02.2018)
 35. Tarancı, Ö. (2006). “Sanal Örgüt ve Yapısal Özelliklerinin İncelenmesi : Ameritech Örneği”, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 36. Thorne, K. (2005). “Designing Virtual Organizations? Themes and Trends in Political and Organizational Discourses”, Journal of Management Development, 24(7): 580-607.
 37. Van de Bunt-Kokhuis, S. (2000). “The virtual workplace and the company culture”, Management Site, 16.10.2000, http://www.managementsite.com/261/The-virtual-workplace-and-the-companyculture.aspx (Erişim Tarihi: 22.02.2018).
 38. Van der Berg, S. (2014). “The corporate culture of a virtual organisation”, HRPulse News, 01.04.2014, http://www.hrpulse.co.za/news/latest-news/230758-the-corporate-culture-of-avirtual-organisation (Erişim Tarihi: 22.02.2018).
 39. Yingjun, Z. (2004). “Virtual Organization (VO) and Inter-Organizational Relationships: Toward a Theoritical Framework of VO”, Doctoral Thesis (not-published), Nagoya University Graduate School of Economics, Japan.
 40. Yüksel, Ö. & Güven, M. (2001). “Sanal Örgütlenmeler: Enformasyon Teknolojilerinin İşletmelerin Örgüt Yapısına ve Rekabet Gücüne Yansıması”, Gazi Üniversitesi İİ BF Dergisi, 3(2001).

Refback'ler

 • Şu halde refbacks yoktur.

hack forum alfa shell recovery shell Mirror Zone smm ana bayi Hacklink al
cami halısı cami halısı cami halısı Cami Halısı Turkuaz Cami Halısı Cami Süpürgesi

Evden Eve Nakliyat Evden Eve Nakliyat mng Evden Eve Nakliyat Evden Eve Nakliyat Evden Eve Nakliyat evden eve nakliyat ofis taşıma evden eve nakliyat yurtiçi evden eve nakliyat içel evden eve nakliyat

çiğköfte promosyon AstroPay paykasa

hacklink hacklink paketleri hacklink nedir hacklink panel