Türkiye’de Seyahat Acentelerinde Halkla İlişkiler Aracı Olarak Sosyal Medyanın Kullanımı

Emre BAHAR, Olga PETROVA

Öz

Dünyada ve ülkemizde internet kullanımı ve gelişimi gün geçtikçe giderek artmaktadır. Bu hızlı gelişim, birçok sektörde olduğu gibi turizm ve seyahat sektöründe de büyük değişikliklere yol açmıştır.  Seyahat acentelerinde internet kullanımı, yeni pazarlara açılabilmek, talepte çeşitliliği ve devamlılığı yükseltmek, rekabet avantajı sağlamak ve işletmenin karlılığını arttırmak amacıyla gün geçtikçe artmaktadır.

Seyahat acentelerin halkla ilişkiler uygulamalarında kullanılan araçlar da değişmeye ve gelişmeye başlamıştır. Sosyal medya da bu kullanılan araçlardan biridir. Sosyal medyanın sağlamış olduğu olanaklar ile kullanıcılar sadece gözlemleyen veya okuyan değil, doğrudan bilgi sağlayan konumuna gelmişlerdir. Bu yönüyle bakıldığında bilgiyi her yerde ve her şekilde kullanan halkla ilişkiler sosyal medyayı etkin kullanmak zorundadır. Bu çalışmanın amacı Türkiye’de seyahat acentelerinin gelişen teknolojileri ve sosyal medyayı bir halkla ilişkiler aracı olarak ne kadar etkili kullandıklarını araştırmaktır.

Yapılan çalışmada markaların sosyal medyadaki etkinliklerini takip eden, karşılaştırma ve raporlama olanağı sağlayan bir sosyal medya analiz sitesi olan BoomSocial aracılığı ile hazırlanan veriler kullanılmıştır. Türkiye’de en çok kullanılan sosyal medya platformlarında (Youtube, Facebook, Instagram, Twitter, Google+) en fazla takipçi sayısına ulaşan ve bu sosyal platformlarını en aktif olarak kullanan ilk 10 seyahat acentesinin verileri analiz edilmiştir. Bu seyahat acentelerinin sosyal medya araçları incelenmiştir. Bu sosyal medya araçlarında en etkin olan seyahat acenteleri bu verilere göre belirlenmiştir.


Anahtar Kelimeler

Seyahat Acenteciliği, Halkla İlişkiler, Sosyal Medya, İnternet

Tam Metin:

PDF

Referanslar

 1. Alikılıç, Ö. ve Onat, F. (2007). Bir Halkla İlişkiler Aracı Olarak Kurumsal Bloglar. Journual of Yaşar University. 2 (8), 899-927.
 2. Aslan, P. (2011). Halkla İlişkilerde Yeni Eğilimler: Sosyal Medya. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi.
 3. Bozkurt, H. (2014). Halkla İlişkilerde Yeni Yaklaşımlar. İstanbul: Paradigma Akademi Yayınları.
 4. Bülbül, A. R. (2000). Halkla İlişkiler ve Tanıtma. Ankara: Nobel Yayınları.
 5. Canöz, K. (2008). Kamuda Halkla İlişkilerin Yeni Yüzü: Bilgi Edinme Yasası. Selçuk Üniversitesi İletişim Dergisi. 5 (3), 141- 152.
 6. Cook, A.R. Hsu, C.H.C. Marqua, J.J. (2016). Turizm Konaklama ve Seyahat İşletmeciliği. Ankara: Nobel Yayınevi.
 7. Eröz, S. S. Doğdubay, M. (2012). Turistik Ürün Tercihinde Sosyal Medyanın Rolü ve Etik İlişkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. Cilt: 27, Sayı:1, 133-157.
 8. Gökdemir, S. Erdem S. H. (2017). Seyahat Acentelerinde İnternet Kullanımı ve Sosyal Medya. ÇÖMÜ Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi. 2 (3), 23-38.
 9. Güçdemir, Y. (2012). Sanal Ortamda İletişim Bir Halkla İlişkiler Perspektifi. İstanbul: Derin Yayınları.
 10. İbiş, S. Batman, O. (2016). Sağlık Çalışanlarının Turistik Ürün Tercihinde Sosyal Medyanın Rolü: Sakarya Örneği. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Cilt: 19, Sayı: 36-1, İİBF. 383-397.
 11. İsler, D.B. Çiftçi, M. ve Yarangümelioğlu, D. (Nisan 2013). Halkla İlişkiler Aracı Olarak Sosyal Medyanın Kullanımı ve Yeni Stratejiler. III. Sosyal Bilimler Araştırmalar Konferansı. 174-186.
 12. Kalender, A. (2008). Halkla İlişkiler: Kavramlar, Tanımlar ve Uygulama Alanları. A. Kalender, M. Fidan(Ed.) Halkla İlişkiler. Konya: Tablet Yayınları.
 13. Kestellioğlu, G. Taş, İ. (2011). Halkla İlişkilerde İnternetin Yeri Ve Önemi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi. İİBF: 73-92.
 14. Mısırlı, İ. (2010). Seyahat Acenteleri ve Tur Operatörlüğü. Ankara: Detay Yayıncılık.
 15. Okay, A. Okay, A. (2010). Halkla İlişkiler Kavram, Strateji ve Uygulamalar. İstanbul: Der Yayınları.
 16. Onat, F. (2010). Bir Halkla İlişkiler Uygulama Alanı Olarak Sosyal Medya: Sivil Toplum Örgütleri Üzerine Bir İnceleme. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Kuram Ve Araştırma Dergisi. Sayı 31. Ankara: 103-121.
 17. Sarı, Gülsen. (2010). Seyahat Acentelerinin İç Turizme Yönelik Uyguladıkları Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Tanıtmadaki Yeri ve Manavgat A Grubu Seyahat Acenteleri Örneği. Yüksek Lisans Tezi. Konya.
 18. Sayımer, İ. (1-3 Kasım 2006). Halkla İlişkilerde Hedef Kitlelerle Çift Yönlü Simetrik İletişim Kurmak Amacıyla Web Siteleri Kullanımı, Yeni İletişim Ortamları ve Etkileşim. Uluslararası Konferansı, İstanbul:163-172.
 19. Seitel, F.P. (2016) The Practise of Public Relations, Halkla İlişkiler Uygulaması. Çev. Editörü Mengü, S.Ç. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık,
 20. Sezgin, M. (1995). Genel Turizm. Ankara: Tutibay yayınları.
 21. Vural, Z. B. A. ve Bat, M. (2010). Yeni Bir İletişim Ortamı Olarak Sosyal Medya: Ege Üniversitesi Fakültesi’ne Yönelik Bir Çalışma. Yaşar Üniversitesi Elektronik Dergisi. 20(5), 3348‐3382.
 22. TÜRSAB. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği. https://www.tursab.org.tr/ (Erişim tarihi 09.12.2018).
 23. Boomsocial. http://www.boomsocial.com/ Erişim Tarihi, 15.12.2018)
 24. We Are Social - Digital Report 2018. Digital in 2018 in Western Asia. https://wearesocial.com/blog/.../global-digital-report-2018. (Erişim Tarihi 14.12.2018).
 25. http://www.istanbulkulturturizm.gov.tr/Eklenti/61835,aralik2018pdf.pdf?0, Erişim Tarihi, 01.02.2019).

Refback'ler

 • Şu halde refbacks yoktur.

hack forum alfa shell recovery shell Mirror Zone smm ana bayi Hacklink al
cami halısı cami halısı cami halısı Cami Halısı Turkuaz Cami Halısı Cami Süpürgesi

Evden Eve Nakliyat Evden Eve Nakliyat mng Evden Eve Nakliyat Evden Eve Nakliyat Evden Eve Nakliyat evden eve nakliyat ofis taşıma evden eve nakliyat yurtiçi evden eve nakliyat içel evden eve nakliyat

çiğköfte promosyon AstroPay paykasa

hacklink hacklink paketleri hacklink nedir hacklink panel