Soğuk Savaş Dönemin’den 21. Yüzyıla Silahsızlanmanın "Aktif ve Pasif" Güvenliği: Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması

Güney Ferhat BATI

Öz

20. Yüzyılda ki Soğuk Savaş dönemi iki blok (Batı ve Doğu) arasında hızlı bir silahlanma yarışına, aynı zamanda nükleer alanda tüm dünyayı felakete sürükleyecek rekabete dönüşmüştür. Dünya, ABD – SSCB arasında elli yıla yakın bir zaman dilimine yayılacak soğuk savaş dönemi ve birbirlerine üstünlük sağlama mücadelesine sahne olacaktır. Soğuk Savaş Dönemi tüm kıtaları sarmalayacaktır. Bu sarmal ise Afganistan, Küba, Nikaragua, Vietnam, Kamboçya, Kore, Hindiçini, Etiyopya, Bulgaristan ve Romanya gibi birçok ülkeye sirayet edecektir. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinde (SSCB) reformist Gorbaçov iktidarının bulunması silahsızlanma sürecini başlatmak için umut verecektir. Bu umut Amerika Birleşik Devletlerinde (ABD) iktidar olan idealist Reagan’ında çözümden yana tavır alması ile silahsızlanma daha da kolaylaşacaktır. Silahsızlanma süreci ‘’Nükleer’’ silahları kapsamasının yanında asıl ‘’Konvansiyonel’’ silahlarda yaşanacaktır. SSCB’nin konvansiyonel silahlarda aşırı bir üstünlük sağlama çabası, ağır bedellerin sonucunda ortaya çıkmıştır. Özellikle Berlin Duvarının yıkılması ile Soğuk Savaş Dönemi yeni bir evirilme geçirecektir. Bu evirilmenin aktörleri ise, ABD ve SSCB’nin öncülüğünde tezahür edecektir. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı sonucu yaşanan acıları, yıkımları ve felaketleri insanlığın unutması mümkün değildir. Devletlerin günümüz 21. Yüzyılda teknolojinin olanaklarını kullanarak ‘’Silahlanma’’ yarışını daha hızlı ve farklı boyutlara taşıması ‘’İnsanlığı’’ tedirgin etmektedir. Bu tedirginlik günümüzde ABD - Çin gerilimi, İran – Suudi Arabistan gerilimi, Ukrayna – Rusya Gerilimi, Hindistan – Pakistan gerilimi ve özellikle ‘’Devlet Dışı Aktörler’’inde varlığı göz önünde tutulduğunda felaket senaryosu olarak tezahür edecektir. Yine de bu karamsar tabloya rağmen Dünya’nın ve insanlığın tekrar büyük acılar yaşamaması için silahlanmanın kontrolüne ve güven artırıcı önlemlere ilişkin mevcut antlaşmaların korunması gereklidir ve elzemdir. Özellikle, ‘’Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması’’na tarafların sadık kalması bunların başında geliyor. Muhakkak ki yaşadığımız yüzyılda yeni tehditlerin ortaya çıkmaması adına ‘’Silahlanmanın Önlenmesi’’ ve yeni antlaşmaları da gerekli kılmaktadır.


Anahtar Kelimeler

Güvenlik, Soğuk Savaş Dönemi, Viyana Belgesi, İstanbul Zirvesi, AKKA

Tam Metin:

PDF

Referanslar

 1. Baylis, J., "Uluslararası İlişkilerde Güvenlik Kavramı", Uluslararası İlişkiler Akademik Dergi, Cilt 5,Sayı 18 (Yaz 2008), s.73-74.
 2. Batı, G.F., "Küresel Denklemde Avrupa’nın İç ve Dış ‘Birlik’ Güvenliği: Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası", Arel Eysad İİBF Dergisi, Cilt 3, Sayı 1, s.56.
 3. Batı, G.F., "Değişen Dünyada NATO’nun Değişimi: Güçlü, Çevik ve Yenilikçi", "http://politikaakademisi.org/2018/07/10/degisen-dunyada-natonun-degisimi-guclu-cevik-veyenilikci-ittifak/", Erişim: 02.03.2019.
 4. Batı, G.F., "Karadeniz Jeopolitiğinde Varoluşsal Kriz: Ukrayna-Rusya", "http://www.yorungedergi.com/2019/01/karadeniz-jeopolitiginde-varolussal-kriz-ukrayna-rusya/" Erişim: 07.03.2019.
 5. Birdişli, F., "Ulusal Güvenlik Kavramının Tarihsel ve Düşünsel Temelleri", KSİÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:31/2, 2011, s.150.
 6. Caşın, M.H., Özgöker, U., Çolak, H., "Küreselleşmenin Avrupa Birliği Ortak Güvenlik ve Savunma Politikasına Etkisi", İstanbul, Nokta Kitap, 1.Baskı, Mayıs 2007, s.64-66.
 7. Civelek, J., "Helsinki Son Senedi, Paris Şartı ve AGİT", Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi, Cilt 14, Sayı 2, 2006, s.10-11.
 8. Çiftçi, K., "Soğuk Savaş Sonrasında ABD: Rıza’ya Dayalı Hegemonya’dan İmparatorluk Düzenine", ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 5, Sayı 10, 2009, s.204.
 9. Demir, S., "RFnin Avrupa Güvenliğine Yönelik Yeni Önerilerinin AGİT ve AKKA Bağlamında Değerlendirilmesi" Savunma Bilimleri Dergisi, 9.1 (2010), s.64
 10. Karaosmanoğlu, A.L., "NATO’nun Dönüşümü", Uluslararası İlişkiler Akademik Dergi, Cilt 10, Sayı 40 (Kış 2014), s.7.
 11. Karluk, R., Küreselleşen Dünyada Uluslararası Kuruluşlar, İstanbul, Beta Yayıncılık, 6.Baskı, 2007, s.497-499.
 12. Özgöker, U. ve Batı, G.F., Uluslararası Siyasi, Askeri, Ekonomik ve Sosyo-Kültürel Örgütler, İstanbul, Der Yayınları, 4. Basım, 2017, s.58-63.
 13. Rusya Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşmasından Çekildi, Y.T: 11 Mart 2015, http://qha.com.ua/tr/siyaset/rusya-konvansiyonel-silahli-kuvvetler-antlasmasindan-cekildi, Erişim: 12.03.2019
 14. Silahların Kontrolü, Silahsızlanma, Güven Ve Güvenlik Artırıcı Önlemler, Y.T: 21.06.2011., http://www.tasam.org/tr, Erişim: 06.03.2019.
 15. Yapıcı, M.İ., "Rusya-NATO İlişkilerinin Dünü Bugünü ve Geleceği", s.1464, www.ayk.gov.tr, Erişim:16.01.2019.
 16. Yıldırım, M., "AGİT’in Afrika Politikası", Afrika Politikası, Hasret Çomak, Caner Sancaktar, Hüriye Yıldırım Çınar (Ed.), İstanbul, Beta Yayıncılık, 2017, s.549-550.
 17. Yılmaz, M.E., "Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Türk-Rus İlişkileri", Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 8(13), 2010, s.33-34.

Refback'ler

 • Şu halde refbacks yoktur.

hack forum alfa shell recovery shell Mirror Zone smm ana bayi Hacklink al
cami halısı cami halısı cami halısı Cami Halısı Turkuaz Cami Halısı Cami Süpürgesi

Evden Eve Nakliyat Evden Eve Nakliyat mng Evden Eve Nakliyat Evden Eve Nakliyat Evden Eve Nakliyat evden eve nakliyat ofis taşıma evden eve nakliyat yurtiçi evden eve nakliyat içel evden eve nakliyat

çiğköfte promosyon AstroPay paykasa

hacklink hacklink paketleri hacklink nedir hacklink panel