Uluslararası Ekonomi Politik Perspektiften Verginin Geçirdiği Dönüşümler

Feyyaz AKDEMİR, Madiya SHEYKHMAMBETOVA

Öz

Çoğumuz farkında değiliz ancak sıradan bir günde bile birçok kez vergiye mağruz kalırız: Arabamıza yakıt alırken, alışveriş yaparken ya da restoranda yemek yerken. Bugünün modern vergi sistemleri, boşluk bırakmayacak şekilde her ekonomik faaliyetten payına düşeni alır. Hepimiz, toplum olabilmek için devlet denen aygıtı finanse etmek zorundayız. Ancak bilinen yazılı tarihte 5 bin yıl geriye dönersek vergi ödeyen mükellefleri bulamayız; bulacağımız ise neolitik köylerde sadece kendi ihtiyacı kadar üreten insanlardır. Uygarlık tarihi boyunca vergi, dönüşümler geçirerek bugüne geldi. Bu çalışma, insanlık tarihine vergi perspektifinde bakacak ve tarihin yazılı olmayan tarafından başlayarak verginin geçirdiği dönüşümleri kavramaya çalışacaktır.


Anahtar Kelimeler

Vergi, Vergi Tarihi, Uygarlık, Tarım ve Sanayi Devrimi

Tam Metin:

PDF

Referanslar

 1. AKTÜRE, S. (1997). Anadolu’da Bronz Çağı Kentleri. (2.Baskı). İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
 2. AKTAN, C.C. (1991). Osmanlı İltizam Sistemi. Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı 71, Nisan, s.73-79.
 3. AYDEMİR, C. & GÜNEŞ, H. (2006). Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, www.e-sosder.com, ISSN:1304-0278, Kış-2006, C.5, S136-158.
 4. AYDON, C. (2015). İnsanlık Tarihi 150.000 Yıl Öncesinden Bugüne İnsanın ve Uygarlığın Öyküsü. Ilgın B. Yıldız (Çev.). İstanbul: Say Yayınevi.
 5. BREWE, J.D. & TEETER, E. (2017). Mısır ve Mısırlılar (2.Baskı). Nihal Uzan (Çev.). Ankara: Arkadaş Yayınevi.
 6. BRADUEL, F. (2016a). Bellek ve Akdeniz (3.Baskı). Ali Berktay (Çev.). İstanbul: Metis Yayıncılık.
 7. BRADUEL, F. (2017b). Maddi Uygarlık Mübadele Oyunları (3.Baskı). Mehmet A. Kılıçbay (Çev.). Ankara: İmge Kitapevi.
 8. CHAGNON, N.A. (2004). Yanomamö Savaşa Doğanlar. Burcu Bölükbaşı (Çev.). İstanbul: Epsilon Yayıncılık. CHİLDE, G. (1974). Tarihte Neler Oldu. Alaeddin Şenel-Mete Tuncay (Çev.). Ankara: Odak Yayınları.
 9. CLİNE, E.H. & GRAHAM, M.W. (2017). Antik Çağ İmparatorlukları. Ekin Duru (Çev.). İstanbul: Say Yayınları.
 10. COŞKUN. G. (1991). Devlet Bütçesi (3. Baskı). Ankara: Turhan Kitap Evi.
 11. ÇAKMAK, D. (2012). Hitit İmparatorluğunun Toplumsal ve Ekonomik Yapısı (2.Baskı). İstanbul: Libra Kitapçılık.
 12. DİAMOND, J. (2006). Çöküş Medeniyetler Nasıl Ayakta Kalır Ya Da Yıkılır?. Elif Kıral (Çev.). İstanbul:Timaş Yayınları.
 13. DÖNMEZ, K. & KAYA, M. (2014). Vergi Devleti Kavramı ve Tarihsel Temelleri. Uluslararası Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Aralık, Sayı: 4, S 99-109.
 14. EDİZDOĞAN, N. (2007). Kamu Bütçesi (6.Baskı). Bursa: Ekin Kitapevi.
 15. EDİZDOĞAN, N & ÇELİKKAYA, A. (2012) Vergilerin Ekonomik Analizi (2.Baskı). Bursa: Dora
 16. EROL, D.K. (2017). Katma Değer Vergisi Tevkifatına Tabi İşlemlerde İade, Yaşanan Sorunlar ve bir uygulama. Doktora Tezi, Arel Üniversitesi.
 17. FİLİZ, G. (2013). Maliye Tarihi (4.Baskı). İstanbul: Ezgi Kitapevi
 18. GÖRÇÜN, F.Ö. (2016). Endüstri 4.0. İstanbul: Beta Basım.
 19. HARARİ, Y.N. (2017). Hayvanlardan Tanrılara Sapiens İnsan Türünün Kısa Bir Tarihi. (31.Baskı). Ertuğrul Genç (Çev.). İstanbul: İnkılap.
 20. HİÇ, M. (1978). Para Teorisi. İstanbul: İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları:2424.
 21. İNALCIK, H. (2017). Devlet-i Aliyye Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar-1 (59.Baskı). İstanbul:İş Bankası Yayınları.
 22. KAZGAN, G. (1989). İktisadi Düşünce veya Politik İktisadın Evrimi. İstanbul: Remzi Kitapevi.
 23. KAZICI, Z. (2014). Osmanlı’da Yerel Yönetimler. İstanbul: Kayıhan Yanınları.
 24. KRAMER, N.S. (2017). Tarih Sümer’de Başlar (2.Baskı). Hamide Koyukan (Çev.). İstanbul: Kabalcı Yayıncılık.
 25. KÜÇÜKKALAY, A.M. (2016). Dünya İktisat Tarihi (2.Baskı). İstanbul: İnkılap Kitapevi.
 26. MAILLET, J. (1983). İktisadi Olayların Evrimi. Ertuğrul Tokdemir (Çev). İstanbul: Remzi Kitapevi.
 27. MAZOYER, M. & ROUDART, L. (2016). Dünya Tarım Tarihi Neolitik Çağ’dan Günümüzdeki Krize. Şule Ünsaldı (Çev.). (2.Baskı). Ankara: Epos Yayınları.
 28. MORGAN, L.H. (2015). Eski Toplum. Ünsal Oskay (Çev.). İstanbul: İnkılap Kitapevi.
 29. ÖZMERT, C.M. & ŞAHİN, O. (2014). Napolyon Savaşları’nın Dünya’ya Armağanı: Gelir Vergisi, İngiltere’de Gelişim Tarihi ve Toplumsal Etkileri. Vergi Sorunları Dergisi, Sayı:306, s68-73.
 30. PIRENNE, H. (2003). Orta çağ Kentleri (4. Baskı). Şadan Karadeniz (Çev.). İstanbul: İletişim Yayınları
 31. SCHMÖLDERS, G. (1976). Genel Vergi Teorisi. Salih Turhan (Çev.). İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları:2149.
 32. SCHWAB, K. (2017). Dördüncü Sanayi Devrimi. Zülfü Dicleli (Çev.). İstanbul: Optimist.
 33. ŞENEL, A. (1982). İlkel Topluluktan Uygar Topluma Geçiş Aşamasında Ekonomik Toplumsal Düşünsel Yapıların Etkileşimi. Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları:504
 34. ŞİMŞEK, F. (2017). Paleolitik Dönemde İnsan Türleri. Uluslararası Amisos Dergisi, Cilt 2, Sayı 3, Aralık, 66-85.
 35. TURHAN, S. (1982). Vergi Teorisi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları:2913.
 36. TEZ, Z. (2016). Meslekler Tarihi. İstanbul: İnkılap Kitapevi.
 37. TÜGEN, K. (2011). Devlet Bütçesi. İzmir: ISBN:978-975-94343-2-8.
 38. YILMAZ, M. (2017). Türk Vergi Sisteminde Katma Değer Vergisinin Tarihi, Vergi Gelirleri İçindeki Yeri ve Önemi ile Reform İhtiyacı. Vergi Raporu Dergisi, Sayı 219, Aralık, s59-74.

Refback'ler

 • Şu halde refbacks yoktur.

hack forum alfa shell recovery shell Mirror Zone smm ana bayi Hacklink al
cami halısı cami halısı cami halısı Cami Halısı Turkuaz Cami Halısı Cami Süpürgesi

Evden Eve Nakliyat Evden Eve Nakliyat mng Evden Eve Nakliyat Evden Eve Nakliyat Evden Eve Nakliyat evden eve nakliyat ofis taşıma evden eve nakliyat yurtiçi evden eve nakliyat içel evden eve nakliyat

çiğköfte promosyon AstroPay paykasa

hacklink hacklink paketleri hacklink nedir hacklink panel